English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 3254

Readers on-line: 175

Total number of users since Aug 1, 2013: 6686184

Collection

Library

Frequently read publications : Institute's Publications

Page1of49 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przegląd Gazowniczy : 1921 : nr 1 [78]
 2. Nafta : 1945 : nr 7 [73]
 3. Nafta : 1945 : nr 1 [70]
 4. Nafta : 1961 : nr 6 [53]
 5. Nafta : 1946 : nr 10 [47]
 6. Materiały i środki chemiczne do sporządzania płuczek wiertniczych [45]
 7. Przegląd Gazowniczy : 1921 : nr 10 [42]
 8. Wpływ kompakcji i cementacji na właściwości zbiornikowe piaskowców eolicznych czerwonego spągowca z obszaru monokliny przedsudeckiej : Prace INiG ; Nr 134 [41]
 9. Nafta : 1945 : nr 3 [37]
 10. Nafta : 1989 : nr 7-9 [36]
 11. Przegląd Gazowniczy : 1921 : nr 3 [36]
 12. Nafta-Gaz : 1992 : nr 1-2 [35]
 13. Płuczki wiertnicze z inhibitorami polimerowymi i ich oddziaływanie na przewiercane skały : Prace INiG ; Nr 139 [34]
 14. Nafta : 1953 : nr 10 [33]
 15. Nafta : 1946 : nr 5 [33]
 16. Nafta : 1946 : nr 2 [33]
 17. Nafta : 1949 : nr 4 [31]
 18. Nafta : 1946 : nr 3 [31]
 19. Nafta : 1946 : nr 1 [31]
 20. Nafta : 1945 : nr 2 [31]
 21. Potencjał węglowodorowy jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych : Prace INiG ; Nr 140 [30]
 22. Przegląd Gazowniczy : 1921 : nr 11 [30]
 23. Nafta-Gaz : 1999 : nr 6 [30]
 24. Nafta : 1973 : nr 1 [30]
 25. Nafta : 1947 : nr 2 [30]