English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Digitisation sponsor = Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007\-2013, Priorytet 2.\: Infrastruktura sfery B \+ R. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej\"]