English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Odwzorowanie silnie niejednorodnego ośrodka sejsmogeologicznego z zastosowaniem inwersji migracyjnej fal przemiennych z jednoczesnym określeniem prędkości interwałowych"