English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Określenie ilości półek teoretycznych, rzeczywistych i sprawności półki doświadczalnej kolumny reaktyfikacyjnej do rozdziału mieszaniny metan-azot na podstawie teorii reaktyfikacji i teorii dyfuzyjnego ruchu masy"