English   polski  
 
English   polski  

Similar to publication
Nafta (1893-1899)
Found : 8
View:
1. 

Nafta 1893

Towarzystwo Techników Naftowych we Lwowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nafta 1894

Towarzystwo Techników Naftowych we Lwowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nafta 1895

Towarzystwo Techników Naftowych we Lwowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Nafta 1896

Towarzystwo Techników Naftowych we Lwowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nafta 1898

Towarzystwo Techników Naftowych we Lwowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Nafta 1897

Towarzystwo Techników Naftowych we Lwowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nafta 1899

Towarzystwo Techników Naftowych we Lwowie.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nafta (1905-1991)

Description: Czasopismo poświęcone sprawom górnictwa i przemysłu naftowego w kraju i na świecie. Organ Krajowego Towarzytwa Naftowego we Lwowie. Częstotliwość : dwutygodnik w latach 1901-1914 ; miesięcznik w latach1922-1939 ; Od 1922 nowa numeracja roczników od 1 w roku 1922 ; Organ Związku Polskich Przemysłowców Naftowych we Lwowie ; Wydawca: Spółdzielnia Związku Polskich Przemysłowców, Lwów ; Nafta : miesięcznik poświęcony sprawom przemysłu naftowego Redagowany przez Józefa Szlemińskiego.

Find similar objects  |  Add to bibliography