English   polski  
 
English   polski  

Similar to publication
Przemysł Naftowy (1926-1939)
Found : 21
View:
1. 

Zagadnienia strukturalne i geochemiczne regionu lubelsko-nadbużańskiego w świetle perspektyw ropo- i gazonośności : Prace IN

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wiadomości Statystyczne Syndykatu Przemysłu Naftowego (1931-1933)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wpływ środowiska pracy na wypadkowość w górnictwie naftowym i gazownictwie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przygotowanie wody do zawadniania złoża naftowego : Prace IN. Seria A ; Nr 58

Kwaciszewska, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Eksperymentalne badania modelowe nad niektórymi możliwościami prospekcyjnymi fal elektromagnetycznych w geologii naftowej : Prace IN

Dzwinel, Jan (?-2003)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Metody badań szczelinowatości skał

Lenk, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nafta (1893-1899)

Towarzystwo Techników Naftowych we Lwowie.

Description: Czasopismo poświęcone interesom górnictwa i przemysłu naftowego i wosku ziemnego. Organ Towarzystwa Techników Naftowych we Lwowie. Częstotliwość : miesięcznik w latach1893-1894 ; dwutygodnik w latach 1895-1900. Od r.1896 zmiana podtytułu na: Czasopismo poświęcone sprawom Krajowego Przemysłu Naftowego.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Warunki geologiczne złoża ropy i gazu typu szczelinowego w utworach węglanowych przedgórza Karpat Północnych : Prace IN ; Nr 78

Maj, Marian Ł.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zagadnienia tektoniki w utworach górnej jury i cenomanu na obszarze obniżenia miechowsko-tarnowskiego : Prace IN

Kisłow, Afrykan (1908-1989)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kierunki starych form paleozoicznych w obniżeniu lubelskim na podstawie sejsmicznego profilowania prędkości : Prace IN

Kisłow, Afrykan (1908-1989)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Katalog urządzeń typowych dla górnictwa naftowego w zakresie ekspolatacji złóż ropy naftowej : Urządzenia stypizowane w 1975 r.

Branżowy Ośrodek Normalizacji Instytutu Naftowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Sprzedaż parafiny w kraju: 1935

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Zarys budowy geologicznej regionu lubelsko-nadburzańskiego i główne kierunki poszukiwań złóż ropy i gazu : Prace IN

Mitura, Feliks.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Publication Badania promieniotwórczości skał odwiertów naftowych ; Prace Badawcze GIN ; Nr 4

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Publication Siłomierze dla przemysłu naftowego oraz ich zastosowanie. Wyniki badań modelowych masztów strunowych : Prace Badawcze GIN ; Nr 5

Ostaszewski, Józef.

Find similar objects  |  Add to bibliography