Kolekcja

Wydawnictwa Instytutu

Zakres tematyczny Wydawnictw INiG – PIB obejmuje następujące dziedziny nauki: geologię, geofizykę, geochemię, wiertnictwo, eksploatację, gazownictwo oraz technologię nafty, a także aspekty ochrony środowiska związane z wydobywaniem węglowodorów. Monografie dotyczące innych zagadnień niż wyżej wymienione nie będą przyjmowane do publikacji.

Wydawnictwo specjalizuje się w dostarczaniu wiedzy z zakresu: geologii i geochemii, geofizyki poszukiwawczej i wiertniczej, odwiercania oraz opróbowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, optymalizacji technologii wierceń, inżynierii złożowej oraz zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, transportu i magazynowania gazu, bilansu paliwowo-energetycznego, optymalizacji użytkowania gazu, doskonalenia procesów przeróbki ropy naftowej, rozwoju analityki surowców, półproduktów i produktów z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy instrumentalnej, zagadnień ekonomicznych i organizacyjnych dotyczących przemysłu naftowego, informacji o krajowym i zagranicznym przemyśle naftowym, ochrony środowiska, w tym również rekultywacji terenów po działaniach poszukiwawczo-wydobywczych węglowodorów.

Redakcja Wydawnictw przyjmuje zgłoszenia tekstów oryginalnych, wcześniej niepublikowanych prac teoretycznych oraz badawczych wyłącznie w wersji elektronicznej. Szczegóły dotyczące wymogów związanych z przesłaniem do redakcji tekstu znajdują się w zakładkach „Informacje dla autorów” poszczególnych wydawnictw: "Nafta-Gaz", Prace Naukowe INiG - PIB, wydawnictwa specjalne.

Zachęcając do współpracy i nadsyłania prac do Redakcji, INiG – PIB podkreśla, że cały czas rozwija program wydawniczy, zwłaszcza prac naukowych i wydawnictwa specjalmych, starannie opracowanych pod względem redakcyjnym i graficznym z zakresu: problematyki poszukiwań i wydobycia węglowodorów w Polsce oraz tematów związanych z całokształtem działań związanych z ropą naftową i gazem ziemnym, a także z dyscyplinami pokrewnymi, w tym z: poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Profil wydawniczy INiG - PIB

Wszystkie prace naukowe, monografie oraz wydawnictwa specjalne wydawane przez Wyd. INiG – PIB posiadają nowoczesną szatę graficzną (w pełnym kolorze), indywidualnie projektowane okładki (tzw. oprawa „twarda”), bardzo dobrej jakości papier i profesjonalną technologię druku.

Wydawane przez INiG – PIB monografie dostępne są w Bibliotece INiG – PIB (w systemie open access dostępne są prace naukowe od 2014 roku do 2016 roku https://www.krakow-inig.sowwwa.pl/) oraz w sprzedaży online - wersja drukowana https://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib) bezpośrednio w siedzibie Redakcji przy ulicy Lubicz 25 A w Krakowie. Zamówienia można również składać telefonicznie pod nr tel.: 12 617 7632, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: nafta-gaz@inig.pl

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (3)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji