Kolekcja

Prace Naukowe INiG-PIB

Ośrodek Wydawnictw i Informacji Naukowo-Technicznej INiG – PIB wydaje publikacje w ramach serii "Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego". Tematyka monografii jest rozległa i obejmuje prace związane z między innymi z szerokim ujęciem tematyki geologicznej, z sejsmiką oraz problematyką środków smarowych, paliw (w tym biopaliw), gazownictwa (w tym wodór) oraz ochrony środowiska.

https://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji