Object structure

Title:

Czasopismo Techniczne : 1925 : nr 11

Alternative title:

Czasopismo Techniczne. R. 43 : 1925 : nr 11 ; Czasopismo Techniczne : Organ Ministerstwa Robót Publicznych i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. R. 43 : 1925 r. : nr 11 ; Zeszyt Architektoniczny : Projekty studentów Wydziału Architektonicznego Politechniki Lwowskiej wykonane w Pracowni Katedry Monumentalnej 1923-24

Contributor:

Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie ; Gizbert-Studnicki, Witold. Rys.

Coverage:

1925

Description:

Czasopismo wychodzące 10-go i 25-go każdego miesiąca ; Rocznik 43 : Nr 11 ; 191-194 s., 12 k. tabl. : il. ; 31 cm. ; Wydano z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP). ; Wydano staraniem Katedry Architektury II Politechniki Lwowskiej

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Czasopisma techniczne - Lwów - 1925 r. ; Technika - czasopisma - 1925 r. ; Inżynieria lądowa i wodna - czasopisma - 1925 r

Publisher:

Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie

Date:

1925

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

CzaTec_1925

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy