Object structure

Title:

Czasopismo Techniczne : 1935 : nr 24

Alternative title:

Czasopismo Techniczne. R. 53 : 1935 : nr 24 ; Czasopismo Techniczne : organ Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. R. 53 : 1935 r. : nr 24 ; Lwowskie Czasopismo Lotnicze : Organ Laboratorjum Aerodynamicznego Politechniki Lwowskiej i Instytutu Techniki Szybownictwa. R. 3 (Nr 2) : 1935 r. ; nr 8 ; Lwowskie Czasopismo Lotnicze. R. 3 (Nr 2) : 1935 r. : nr 8

Contributor:

Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie ; Aulich, Witold (1889-1948). Red. ; Laboratorjum Aerodynamiczne Politechniki Lwowskiej ; Instytut Techniki Szybownictwa we Lwowie ; Fuchs Zygmunt. Red.

Coverage:

1935

Description:

Czasopismo wychodzące 10-go i 25-go każdego miesiąca ; Rocznik 53 : Nr 24 ; 421-436 s. : il. ; 31 cm. ; Zawiera dodatek do Czasopisma Technicznego : Lwowskie Czasopismo Lotnicze. R.3 : 1935 r. : (Nr 2) : nr 8 ; Nakładem Laboratorjum Aerodynamicznego Politechniki Lwowskiej i Instytut Techniki Szybownictwa we Lwowie

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Czasopisma techniczne - Lwów - 1935 r. ; Technika - czasopisma - 1935 r. ; Inżynieria lądowa i wodna - czasopisma - 1935 r. ; Lotnictwo - czasopisma - 1935 r.

Publisher:

Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie

Date:

25 grudnia 1935

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

CzaTec_1935

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Has part:

Lwowskie Czasopismo Lotnicze. R. 3 (nr 2) : 1935 : nr 8

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy