Object structure

Title:

Gaz i Woda : 1935 : nr 5

Alternative title:

Gaz i Woda : Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy; organ Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich oraz Związku Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim. R. 15 : 1935 r. : nr 5 ; Gaz i woda : Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy. R. 15 : 1935 r. : nr 5

Contributor:

Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich, Warszawa ; Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim. ; Doliński, Jarosław. Red.

Temporal coverage:

1935

Description:

Rocznik 15 : Nr 5 ; 113-148 s. : il. ; 29 cm. ; Miesięcznik ; Druk w Drukarni Związkowej w Krakowie, pod zarządem J. Dziubanowskiego. ; Zawiera : Program Ogólny XVII Zjazdu Gazowników i Wodociągowców Polskich organizowanego przez Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich oraz Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem przy współudziale Polskiego Komitetu Techniki Sanitarnej i Higjeny Miast w dniach 25—28 czerwca 1935 roku w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Gazownictwo - historia. ; Gaz ziemny - dystrybucja - czasopisma - 1935 r. ; Gaz ziemny - właściwości - produkcja - handel - czasopisma - 1935 r. ; Woda - dystrybucja - czasopisma - 1935 r.

Publisher:

Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich w Warszawie ; Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim

Date:

Maj 1935

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

GazWod_1935

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy