Object structure

Title:

Geologja i Statystyka Naftowa Polski : 1932 : nr 9

Alternative title:

Geologia i Statystyka Naftowa Polski : 1932 : nr 9 ; Statistique du Pétrole en Pologne : 1932 : nr 9 ; Geologia i Statystyka Naftowa Polski. R. 7 : 1932 r. : nr 9

Contributor:

Ministerstwo Przemysłu i Handlu (1918-1939). Departament Górniczo-Hutniczy ; Karpacka Stacja Geologiczna (Borysław) ; Tołwiński, Konstanty (1877-1961). Red.

Coverage:

1932

Description:

Rocznik 7 : Nr 9 ; 273-299 s. : il. ; 30 cm. ; Miesięcznik ; „Statystyka Naftowa Polski” wydawana za upoważnieniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Depart. Górn. - Hutn. na podstawie oficjalnych materjałów Urzędów Górniczych, uzupełniana danemi Karpackiej Stacji Geologicznej. ; Druk w Drukarni Grad i Selinger, Borysław.

Place of publishing:

Warszawa - Borysław - Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Przemysł naftowy - historia ; Przemysł naftowy– statystyki - czasopisma - 1932 r. ; Ropa naftowa - produkcja i handel - Karpaty - czasopisma - 1932 r. ; Ropa naftowa - odwierty - Karpaty - czasopisma - 1932 r.

Publisher:

Karpacka Stacja Geologiczna

Date:

Wrzesień 1932

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

GeoSta_1932

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol ; fre

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy