Object structure

Title:

Geologja i Statystyka Naftowa Polski : 1933 : nr 7

Alternative title:

Geologia i Statystyka Naftowa Polski : 1933 : nr 7 ; Statistique du Pétrole en Pologne : 1933 : nr 7 ; Geologja i Statystyka Naftowa Polski. R. 8 : 1933 r. : nr 7 ; Geologia i Statystyka Naftowa Polski. R. 8 : 1933 r. : nr 7

Contributor:

Ministerstwo Przemysłu i Handlu (1918-1939). Departament Górniczo-Hutniczy ; Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy ; Tołwiński, Konstanty (1877-1961). Red.

Coverage:

1933

Description:

Rocznik 8 : Nr 7 ; Miesięcznik ; 192-215, [1] s. : il. ; 30 cm. ; „Statystyka Naftowa Polski” wydawana za upoważnieniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Depart. Górn. - Hutn. na podstawie oficjalnych materjałów Urzędów Górniczych, uzupełniana danemi Karpackiej Stacji Geologicznej. ; Druk w Drukarni Grad i Selinger, Borysław. ; Tyt. poprz. : Statystyka Naftowa Polski 1930-1931 ; Tyt. nast.: Kopalnictwo Naftowe w Polsce 1934-1939

Place of publishing:

Warszawa - Borysław - Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Przemysł naftowy - historia ; Przemysł naftowy– statystyki - czasopisma - 1933 r. ; Ropa naftowa - produkcja i handel - Karpaty - czasopisma - 1933 r. ; Ropa naftowa - odwierty - Karpaty - czasopisma - 1933 r.

Publisher:

Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy

Date:

Lipiec 1933

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

GeoSta_1933

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol ; fre

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy