Object structure

Title:

Nafta : 1978 : nr 12

Alternative title:

Nafta : Miesięcznik Poświęcony Nauce i Technice ; Organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego. R. 34 : 1978 r. : nr 12 ; Nafta. R.34 : 1978 r. ; (Nr 1-12)

Contributor:

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego ; Stemulak, Józef. Red. nacz.

Temporal coverage:

1978

Description:

Miesięcznik ; Rocznik 34 : Nr 12 ; 357-432, 5-8 s. : il. ; 30 cm. ; Dodatek: Biuletyn Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. R.28 : 1978 r. : Nr 2

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Przemysł naftowy - historia - Polska - 20 w. ; Ropa naftowa – przeróbka - Polska - 1978 r. ; Wiertnictwo naftowe - czasopisma - Polska -1978 r. ; Przemysł naftowy - ekonomika - historia - Polska - 1978 r.

Publisher:

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków ; Wydawnictwo "Śląsk", Katowice

Date:

Grudzień 1978

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

Nafta_1978

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Has part:

Biuletyn Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. R.28 : 1978 r. : nr 2

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.