Object structure

Title:

Przegląd Gazowniczy : 1921 : nr 9

Alternative title:

Przegląd Gazowniczy : organ Zrzeszenia Gazowników Polskich w Warszawie. R.1 : 1921 r. : nr 9 ; Przegląd Gazowniczy. R.1 : 1921 r. : nr 9

Contributor:

Zrzeszenie Gazowników Polskich w Warszawie ; Szaynok, Władysław. Red.

Temporal coverage:

1921

Description:

Miesięcznik ; Rocznik 1 : Nr 9 ; 129-144 s. : il. ; 23 cm. ; Tytuł następny : Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy (1922-1926) ; Gaz i Woda (1927-1936) ; Gaz, Woda i Technika Sanitarna (1937- ), ISSN 0016-5352.

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Gaz ziemny - dystrybucja - czasopisma - 1921 r. ; Gaz ziemny - właściwości - produkcja - handel - czasopisma - 1921 r. ; Woda - dystrybucja - czasopisma - 1921 r.

Publisher:

Zrzeszenie Gazowników Polskich w Warszawie ; Z Drukarni Polskiej pod zarządem Józefa Raczyńskiego, Lwów, Chorążczyzna 31

Date:

Wrzesień 1921

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

PrzGaz_1921

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy