Object structure

Title:

Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy : 1926 : nr 4

Alternative title:

Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy : Organ Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich oraz Związku Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągów w Państwie Polskiem. R.6 : 1926 r. : nr 4 ; Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy. R.6 : 1926 r. : nr 4

Contributor:

Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim ; Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich ; Doliński, Jarosław. Red.

Temporal coverage:

1926

Description:

Miesięcznik ; Rocznik 6 : Nr 4 ; 145-192 s. : il. ; 23 cm. ; Kontynuowany przez: Gaz i Woda ; 1927-1936 ; Nakładem Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich oraz Związku Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem. ; Drukarnia Związkowa w Krakowie ul. Mikołajska 13, pod zarz. J. Dziubanowskiego ; Siedziba Redakcji i Administracji: Kraków, Gazownia miejska ; Stanowi kontynuację: Przegląd Gazowniczy ; 1921-1922

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Gaz ziemny - dystrybucja - czasopisma - 1926 r. ; Gaz ziemny - właściwości - produkcja - handel - czasopisma - 1926 r. ; Woda - dystrybucja - czasopisma - 1926 r.

Publisher:

Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich w Warszawie ; Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim

Date:

Kwiecień 1926

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

PrzGaz_1926

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy