Object structure

Title:

Przemysł Naftowy : 1927 : nr 8

Alternative title:

Przemysł Naftowy : Dwutygodnik wydawany nakładem Krajowego Towarzystwa Naftowego we Lwowie ; Wychodzi 10-go i 25-go każdego miesiąca. R.2 : 1927 r. : nr 8 ; Przemysł Naftowy. R.2 : 1927 r. : nr 8

Contributor:

Krajowe Towarzystwo Naftowe ; Stacja Geologiczna Borysław ; Schaetzel, Stanisław. Red. ; Schätzel, Stanisław. Red.

Temporal coverage:

1927

Description:

Dwutygodnik ; wychodzi 10-go i 25-go każdego miesiąca ; Rocznik 2 : Nr 8 ; 193-224 s. : il. ; 30 cm. ; Zawiera: Statystyka Naftowa - Statistique du Petrole. R.2 : 1927 r. : Nr 2 ; Luty 1927 r. ; Redakcja i Administracja: Lwów, ul. Akademicka, Gmach Izby Handlowej i Przemysłowej ; Druk: Drukarnia Lwowska, Lwów

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Przemysł naftowy - gospodarka - Polska - 1927 r. ; Ropa naftowa - produkcja i handel - Polska - 1927 r. ; Geologia - geofizyka - geochemia - czasopisma - 1927 r. ; Przemysł naftowy - czasopisma - 1927 r.

Publisher:

Krajowe Towarzystwo Naftowe

Date:

25 kwietnia 1927

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

PrzNaf_1927

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Has part:

Statystyka Naftowa - Statistique du Petrole. R.2 : 1927 r. : Nr 2

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy