Object structure

Title:

Przemysł Naftowy : 1929 : nr 20

Alternative title:

Przemysł Naftowy : Dwutygodnik wydawany nakładem Krajowego Towarzystwa Naftowego we Lwowie ; Wychodzi 10-go i 25-go każdego miesiąca. R.4 : 1929 r. : nr 20 ; Przemysł Naftowy. R.4 : 1929 r. : nr 20

Contributor:

Krajowe Towarzystwo Naftowe ; Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego ; Stacja Geologiczna Borysław ; Sulimirski, Stefan. Red.

Temporal coverage:

1929

Description:

Dwutygodnik: wychodzi 10-go i 25-go każdego miesiąca ; Rocznik 4 : Nr 20 ; 617-648 s. : il. ; 30 cm. ; Zawiera: Statystyka Naftowa - Statistique du Petrole. R.4 : 1929 r. : Nr 8 ; Sierpień 1929 ; Redakcja i Administracja: Lwów, ul. Akademicka, Gmach Izby Handlowej i Przemysłowej. ; Druk: Drukarnia Lwowska, Lwów

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Przemysł naftowy - gospodarka - Polska - 1929 r. ; Ropa naftowa - produkcja i handel - Polska - 1929 r. ; Przemysł naftowy - czasopisma - 1929 r. ; Geologia - geofizyka - geochemia - czasopisma - 1929 r.

Publisher:

Krajowe Towarzystwo Naftowe

Date:

25 października 1929

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

PrzNaf_1929

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Has part:

Statystyka Naftowa - Statistique du Petrole. R.4 : 1929 r. : Nr 8

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy