Title:

Olej skalny i wosk ziemny w Galicji : sprawozdanie z wycieczki po kraju

Creator:

Duniecki, Paweł.

Description:

[8], 164 s. ; 24 cm. ; Na str. nlb. dedykacja: "Jego Excelencji Jaśnie Wielmożnemu Hrabiemu Ludwikowi Wodzickiemu Jego c. k. Apostolskiej Mości rzeczywistemu tajnemu Radcy, Członkowi Izby Panów Rady Państwa, byłemu Marszałkowi Sejmu Galicji i Lodomerji, kawalerowi Orderu żelaznej korony pierwszej klasy, Gubernatorowi Banku dla krajów koronnych itd. itd. itd., przewodniczącemu nieustającego komitetu do poniesienia przemysłu naftowego w GaIicji, długoletniemu gorliwemu i wytrwałemu krzepicielowi tego krajowego przemysłu w dowód uszanowania i wdzięczności tę swoją pracę poświęca Autor."

Place of publishing:

Wiedeń

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Ropa naftowa - geologia - Polska - Galicja - 19 w. ; Przemysł naftowy - gospodarka - Polska - Galicja - 19 w.

Publisher:

Nakładem i drukiem A. Keissa

Date:

1882

Type:

Książka

Format:

image/x.djvu

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy