Object structure

Title:

Konjunktura gospodarcza : Miesięczne Tablice Statystyczne : 1933 : nr 12

Alternative title:

Konjunktura gospodarcza : Miesięczne Tablice Statystyczne : wydawane przez Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen. R.2 : 1933 r. : nr 12 ; Koniunktura gospodarcza : Miesięczne Tablice Statystyczne : wydawane przez Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen. R.2 : 1933 r. : nr 12 ; Miesięczne Tablice Statystyczne. R.2 : 1933 r. : nr 12

Contributor:

Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa

Temporal coverage:

1933

Description:

Miesięcznik ; Rocznik 2 : Nr 12 ; 4 s. : il. ; 30 cm. ; Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Elektoralna 2 ; Druk: Drukarnia Pocztowej Kasy Oszczędności, Warszawa, Bugaj 5

Place of publishing:

Warszawa

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Koniunktura gospodarcza - statystyki – Polska - czasopisma - 1933 r. ; Polska - sytuacja gospodarcza - statystyki – czasopisma - 1933 r. ; Prasa ekonomiczna - Polska - 1933 r.

Publisher:

Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa

Date:

Grudzień 1933

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

MieTab_1933

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy