Object structure

Title:

Wiadomości Gospodarcze Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie : 1931 : nr 24

Alternative title:

Wiadomości Gospodarcze Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie : wychodzą z początkiem i w połowie każdego miesiącaWiadomości Gospodarcze Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. R.10 : 1931 r. : nr 24 ; Wiadomości Gospodarcze Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. R.10 : 1931 r. : nr 24

Contributor:

Izba Przemysłowo-Handlowa, Lwów ; Zipper, Karol. Red.

Temporal coverage:

1931

Description:

Dwutygodnik : wychodzi z początkiem i w połowie każdego miesiąca ; Rocznik 10 : Nr 24 ; 449-468 s. : 22 cm. ; Adres Redakcji i Administracji: Lwów, Akademicka 17 ; Druk: Drukarnia S.A. „Prasa Nowa" - Lwów, Sokoła 4 ; Zawiera: Spis rzeczy rocznika 1931

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Gospodarka - Polska - czasopisma - 1931 r. ; Przemysł naftowy - czasopisma - Polska - 1931 r.

Publisher:

Izba Przemysłowo-Handlowa

Date:

16 grudnia 1931

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

WiaGos_1931

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy