Object structure

Title:

Nafta : 1986 : nr 1

Alternative title:

Nafta : Miesięcznik Poświęcony Nauce i Technice W Przemyśle Naftowym i Gazowniczym ; Organ Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Instytutu Technologii Nafty oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. R.42 : 1986 r. : nr 1 ; Nafta. R.42 : 1986 r. : nr 1

Contributor:

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, SITPNiG ; Instytut Technologii Nafty, Kraków ; Stemulak, Józef. Red. nacz.

Temporal coverage:

1986

Description:

Miesięcznik ; Rocznik 42 : Nr 1 ; 32 s. : il. ; 30 cm.

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Przemysł naftowy - historia - Polska - 20 w. ; Ropa naftowa – przeróbka - Polska - 1986 r. ; Wiertnictwo naftowe - czasopisma - Polska -1986 r. ; Przemysł naftowy - ekonomika - historia - Polska - 1986 r.

Publisher:

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków ; Wydawnictwo "Sigma-NOT", Warszawa

Date:

Styczeń 1986

Type:

Czasopismo

Format:

image/x.djvu

Call number:

Nafta_1986

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy