Object

Title: Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy : 1924

Date:

1924

Type:

Czasopismo

Alternative title:

Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy : Organ Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich w Warszawie. R.4 : 1924 r. ; (Nr 1-5) ; Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy : Organ Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich oraz Związku Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągów w Państwie Polskiem. R.4 : 1924 r. ; (Nr 6-12) ; brak Nr 7-8, 10 ; Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy. R.4 : 1924 r. ; (Nr 1-12) ; brak Nr 7-8, 10

Contributor:

Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich w Warszawie ; Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim ; Doliński, Jarosław. Red.

Temporal coverage:

1924

Description:

Miesięcznik ; Rocznik 4 ; (Nr 1-12) ; brak Nr 7-8, 10 ; Il. ; 23 cm. ; Nakładem Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich oraz Związku Gospodarczego Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem. ; Drukarnia Związkowa w Krakowie ul. Mikołajska 13, pod zarz. J. Dziubanowskiego ; Siedziba Redakcji i Administracji: Kraków, Gazownia miejska ; Stanowi kontynuację: Przegląd Gazowniczy ; (1921-1922) ; Kontynuowany przez: Gaz i Woda ; (1927-1936)

Place of publishing:

Kraków

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Gaz ziemny - dystrybucja - czasopisma - 1924 r. ; Gaz ziemny - właściwości - produkcja - handel - czasopisma - 1924 r. ; Woda - dystrybucja - czasopisma - 1924 r.

Publisher:

Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich w Warszawie ; Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskim

Format:

image/x.djvu

Call number:

PrzGaz_1924

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information