Object structure

Title:

Aktualne Zagadnienia Przemysłu Naftowego : Zbiór referatów wygłoszonych na Zjeździe Naftowym w Jaśle i Krośnie roku 1928

Alternative title:

Rozwój przemysłu naftowego w Polsce i jego przyszłość

Creator:

Bartoszewicz, Stefan (1870-1934).

Contributor:

Bielski, Zygmunt (1869-1944) Red. ; Zieliński, J.J. Red.

Description:

6 s., ill. ; 29 cm ; Zawiera 15 artykułów dotyczących historii polskiego przemysłu naftowego ; Z serii Wykłady z zakresu techniki naftowej ; Wydawnictwo poświęcone pamięci twórcy przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza ; Referat wygłoszony podczas uroczystej Akademij ku czci Ignacego Łukasiewicza w Krośnie ; Odbitka z "Przemysłu Naftowego: 1928/1929 r. ; Współwydane: n6011, n6012, n6013

Place of publishing:

Lwów

Digitisation sponsor:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Key words:

Przemysł naftowy - historia - Polska - 19/20 w. ; Geologia - historia - Polska - 19/20 w.

Publisher:

Nakładem Krajowego Towarzystwa Naftowego

Date:

1929

Type:

Książka

Format:

image/x.djvu

Call number:

n6013-1

Source:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Language:

pol

Is part of:

n6011, n6012 - wspłówydane

Rights holder:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitisation:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy