Obiekt

Tytuł: Geologja i Statystyka Naftowa Polski (1932-1933)

Tytuł odmienny:

Geologia i Statystyka Naftowa Polski (1932-1933) ; Statistique du Pétrole en Pologne

Współtwórca:

Ministerstwo Przemysłu i Handlu (1918-1939). Departament Górniczo-Hutniczy ; Karpacka Stacja Geologiczna (Borysław) ; Karpacki Instytut Geologiczno-Naftowy ; Tołwiński, Konstanty (1877-1961). Red.

Zakres:

1932-1933

Opis:

R. 7, nr 1 (stycz.1932) - R. 8 , nr 12 (1933) ; Miesięcznik ; „Statystyka Naftowa Polski” wydawana za upoważnieniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Depart. Górn. - Hutn. na podstawie oficjalnych materjałów Urzędów Górniczych, uzupełniana danemi Karpackiej Stacji Geologicznej. ; Druk w Drukarni Grad i Selinger, Borysław. ; Tyt. poprz. : Statystyka Naftowa Polski 1930-1931 ; Tyt. nast.: Kopalnictwo Naftowe w Polsce 1934-1939

Miejsce wydania:

Warszawa - Borysław - Lwów

Sponsor digitalizacji:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: Infrastruktura sfery B + R.Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej"

Słowa kluczowe:

Przemysł naftowy - historia ; Przemysł naftowy– statystyki - czasopisma ; Ropa naftowa - produkcja i handel - Karpaty - czasopisma ; Ropa naftowa - odwierty - Karpaty - czasopisma

Wydawca:

Karpacka Stacja Geologiczna

Format:

image/x.djvu

Sygnatura:

GeoSta_

Źródło:

Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

Język:

pol ; fre

Właściciel praw:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Digitalizacja:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji