Zasady korzystania z BC INiG

  1. Obiekty cyfrowe udostępniane w BC INiG są powszechnie dostępne z wyjątkiem tych, do których dostęp jest ograniczony – na życzenie autorów, właścicieli praw majątkowych lub udostępniających.
  2. Obiekty cyfrowe są przedmiotami własności intelektualnej i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Instytut Nafty i Gazu posiada prawa majątkowe do dokumentów poddanych cyfryzacji. Informacja o tym zamieszczona jest w polu Właściciel praw.
  4. Kopie publikacji cyfrowych, znajdujących się w BC INiG można wykorzystywać bezpłatnie tylko na użytek własny, w ramach użytku dozwolonego: w celach naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych bez zgody właściciela, podając źródło pochodzenia.
  5. BC INiG wyraża zgodę na kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie opisów bibliograficznych (metadanych) publikacji cyfrowych przechowywanych w bibliotece cyfrowej pod warunkiem oznaczenia każdego opisu źródłem pochodzenia.
  6. Zabronione jest modyfikowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie treści tych zasobów, w tym ich redystrybucja lub odsprzedaż.
Wykorzystanie obiektu cyfrowego znajdującego się w BC INiG dla celów komercyjnych musi być poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody właściciela praw majątkowych i Instytutu Nafty i Gazu, przy czym w wyjątkowych przypadkach INiG zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia takiej zgody. 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji